Principii în afaceri

Compania recunoaște cinci zone de responsabilitate :

Față de acționari :

Protejează investiţiile făcute de acţionari şi asigură un profit acceptabil.

Față de clienți :

Dezvoltă şi promovează produse şi servicii care oferă valoare din punct de vedere al preţului, al calităţii, al siguranţei în utilizare şi al impactului asupra mediului înconjurator.

Față de angajați :

Respectă drepturile omului; asigură condiţii de muncă bune, sigure si competitive; dezvoltă şi pune în valoare talentele umane, oferă condiţii de angajare şi oportunităţi egale pentru toţi angajaţii; implică angajaţii.

Faţă de partenerii de afaceri :

Caută relaţii reciproc avantajoase cu contractorii, furnizorii si cu societăţile mixte și promovează  aplicarea principiilor în practică.

Față de societate :

Desfăşoară activităţi ca membri responsabili ai societăţii; respectă legile ţării în care îşi desfăşoară activitatea; sprijină respectarea drepturilor omului; acordă atenţia corespunzătoare problematicii sănătăţii, securităţii în muncă şi protecţia mediului înconjurator; contribuie activ la o dezvoltare susţinută.

 

Principiile de afaceri determină concentrarea eforturilor societății  în ceea ce privește :

Activități economice :

Profitabilitatea şi un fundament financiar solid sunt necesare pentru a îndeplini responsabilităţile menţionate anterior. Criteriile pe baza cărora se hotărăsc investiţiile nu sunt exclusiv de natura economică, ci depind, de asemenea, de considerente sociale şi de protectie a mediului înconjurator, precum şi de rezultatul analizei siguranței investițiilor.

Corectitudinea în afaceri :

În afaceri, societatea ERROMED S.R.L pune accent pe cinste si corectitudine din toate punctele de vedere şi asteaptă acelaşi lucru de la partenerii ei. Darea sau luarea de mită sub orice forma constituie practici inacceptabile. Angajații vor evita conflictul de interese între afacerile lor personale si contribuţia lor la desfăşurarea afacerilor companiei.

Activități politice :

Societatea nu finanţează partide si organizaţii politice sau reprezentanţi ai acestora şi nu se implică în politică. Cu toate acestea, în relațiile guvernamentale, compania are dreptul și responsabilitatea de a-şi face cunoscută propria poziţie în orice problemă care ar putea afecta compania, angajaţii, clienţii, acţionarii sau comunitatea în care compania îşi desfaşoară activitatea.

Sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului :

Conform angajamentului de a contribui activ la dezvoltarea susţinută, societatea abordează sistematic la nivel de conducere problemele legate de sănătate, securitate în muncă şi protecţia mediului în scopul îmbunătăţirii continue a performanţelor. În acest scop, societatea ERROMED S.R.L abordează aceste probleme cu seriozitate, stabilind obiective pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pentru cuantificarea, evaluarea şi raportarea performanţelor.

Comunitatea :

Cea mai importantă contribuţie pe care o pot aduce companiile la progresul material şi social al ţării în care funcţionează constă în a-şi îndeplini activităţile de bază cat mai eficient posibil. În plus, societatea ERROMED S.R.L manifestă un interes constructiv faţă de problemele sociale şi faţă de oportunităţile de implicare în societate – de exemplu, prin intermediul unor programe sociale, educaţionale şi de donaţii.

Concurența :

Societatea  ERROMED S.R.L sprijină libertatea în afaceri. Caută să concureze corect, în spiritul moralei şi în cadrul legilor concurenţei în vigoare;

Comunicarea :

S.C. ERROMED S.R.L înțelege că, sub raportul importanței activităţilor în care sunt angajate, schimbul liber de informaţii este esenţial. În acest scop oferă informaţii relevante complete, despre propriile activităţi, părţilor interesate în mod legitim, ţinănd cont de respectarea cu prioritate a confidenţialităţii în afaceri şi a costurilor.